Łomianki - miasto, woj. mazowieckim, pow. warszawski zachodnim

Miasto Łomianki położone jest 14 km od centrum Warszawy przy drodze krajowej nr 7 Warszawa – Gdańsk (ul. Kolejowa). Łomianki graniczą od północy ze sołectwami Łomianki Dolne i Łomianki Chopina, przez Wisłę z osiedlem Nowodwory w warszawskiej dzielnicy Białołęka, od wschodu z osiedlem Młociny w warszawskiej dzielnicy Bielany, od południa z Kampinoskim Parkiem Narodowym, miejscowościami Laski, i Sieraków z gminy Izabelin, od wschodu ze sołectwami Dziekanów Leśny i Kiełpin. Znaczna część Łomianek leży na terenie zalewowym w starorzeczu Wisły, w którym znajdują się trzy z sześciu jezior w gminie: Pawłowskie, Fabryczne i Ostrowskie.

Źródło: http://pl.wikipedia.org


Łomianki - historia

Początki osadnictwa w tej okolicy datowane są na X-XI wiek. Pierwsza wzmianka pisana pochodzi z 1418 roku. Od XV-XVI wieku osadnictwo mennonickie nad Wisłą. W XVIII wieku istniała tu prochownia założona przez generała Alojzego Fryderyka von Brühla. Przed II wojną światową wieś wielonarodowościowa – Polacy, Niemcy, Żydzi. W 1924 przeniesiono tu kościół i parafię z Kiełpina, w 1927 otwarto kolej Warszawa – Młociny – Palmiry[3]. W czasie II wojny światowej miejsce walk w 1939 i w 1944. W latach 50. XX wieku po włączeniu Młocin do Warszawy powstała Gmina Łomianki. 1 stycznia 1989 miejscowość otrzymała prawa miejskie.

Źródło: http://pl.wikipedia.org